Výdej povolenek k rybolovu pro sezonu 2019

Výdej povolenek k rybolovu pro sezonu 2019 bude zahájen v prosinci na všech 3 našich výdejnách.  I letos bude možné vyřídit novou povolenku korespondenčně poštou na adrese:

ČRS MO Plzeň 3e-City
Habrmannovo nám.680/16
31200 Plzeň

pro osobní vyřízení je možné v otevírací době výdejen viz výdejny.

Odebraná povolenka rybářskou stráží a jak ji získat zpět

Z důvodu opakujících se připomínek na takzvanou „tvrdost v naší MO “ v přístupu k vracení zadržených povolenek rybářskou stráží uvádíme zde pravidlo, které je pro všechny naše členy bez výjimky stejné:

o odebrání povolenky je vedení MO a dozorčí komise informována z Územního svazu, kam rybářská stráž zadržené povolenky odevzdává.

Nejedná – li se o zvlášť nevhodné jednání rybáře, pro které RS povolenku zadržela, zaplatí postižený člen naší MO na účet organizace číslo 2000238886 / 2010   smluvní pokutu 1000,-Kč (viz .přihláška za člena do naší MO) za  poškození dobrého jména organizace a do uplynutí  30 dnů od zadržení povolenky jeho přestupek dozorčí komise vyřeší a zašle kopii protokolu Územnímu svazu, který povolenku vrátí rybáři po skončení kárného opatření. Pokud není uhrazena smluvní pokuta na účet organizace v době než je zasílán protokol na Územní svaz , zůstává tento  založen v MO do doby úhrady pokuty a povolenka nebude v této době zpět vydána. Tento „postih“ nelze považovat za duplicitní „potrestání“ s případným řešením dotyčného rybáře na přestupkovém odboru KU nebo jiného orgánu.

Má-li rybář, který se dopustil přestupku kvůli kterému mu byla povolenka zadržena zájem na urychlení celého řízení, kontaktuje sám co nejdříve od zadržení povolenky organizaci, zaplatí pokutu,  sdělí adresu pro zaslání povolenky zpět (ne vždy je v registru aktuální adresa členů) a sdělí, zda je místo doby zadržení povolenky ochoten odpracovat brigádu na svazovém revíru (pod dozorem hospodáře nebo technika z ÚS  – většinou 10 hodin prací místo 30 dnů bez povolenky).

 Vzhledem k zvyšování se počtu přestupků započala dozorčí komise v roce 2019 využívat i plnou škálu opatření  včetně zadržení povolenky do konce sezony případně zákaz výdeje i pro další rok u zvlášť bezohledného nedodržování pravidel rybolovu, v tomto případě není alternativa zkrácení doby odpracováním brigády.

Ceny povolenek 2019

Územní povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 1300 Kč 1300 Kč
Roční mládež a ZTP 650 Kč 650 Kč
Děti do 15 let 250 Kč 250 Kč
Měsíční 700 Kč 700 Kč
Týdení 550 Kč 550 Kč

Celosvazové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 2200 Kč 2300 Kč
Roční mládež a ZTP 1400 Kč 1500 Kč
Děti do 15 let 700 Kč 800 Kč

Celorepublikové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 3250 Kč 3400 Kč