Odebraná povolenka v roce 2022 a jak ji získat zpět

Změna způsobu řešení přestupků rybářů v roce 2022 v ČRS přinesla i některé změny v koloběhu dokladů a způsobu předávání informací. Zadrženou povolenku rybářskou stráží obdrží tak jako dříve Územní svaz. Nově zde také dochází k řešení přestupku podle jednotného sazebníku, platného pro celý ČRS (  https://www.crsplzen.cz/soubor/sazebnik-karnych-opatreni ). Současně však vzniká členům naší MO automaticky dluh ze smluvní pokuty za poškození dobrého jména organizace a dotyčný  člen naší MO má povinnost na účet organizace číslo 2000238886 / 2010  uhradit  smluvní pokutu 2000,-Kč (viz .přihláška za člena do naší MO-změna v r.2020). Tento „postih“ nelze považovat za duplicitní „potrestání“ s případným řešením dotyčného rybáře na přestupkovém odboru KU nebo jiného orgánu. Informaci o vyřešení přestupku dostává rybář přímo od příkazce z ÚS, který do společného informačního systému zadává informaci o vyřešení přestupku a možný termín vrácení povolenky. Do stejného systému je zadáván i dluh rybáře vůči své MO. Pokud má rybář neuhrazené jakékoli splatné závazky vůči ČRS, nemůže mu být vydána povolenka k rybolovu tj. ani vrácena zadržená povolenka. Má-li rybář, který se dopustil přestupku, kvůli kterému mu byla povolenka zadržena, zájem na urychlení celého řízení, kontaktuje sám co nejdříve od zadržení povolenky svoji organizaci, zaplatí smluvní  pokutu,  sdělí adresu pro zaslání povolenky zpět (ne vždy je v registru aktuální adresa členů). 

 

Jednací řád ČRS,Čl. 26 Povolenky k lovu ryb

  1. Na vydání povolenky žadatel nemá právní nárok.
  2. Povolenky k lovu ryb se řádným členům vydávají na základě:
  3. a) platného rybářského lístku,
  4. b) platné členské legitimace, ve které je vyznačeno splnění členských povinností a potvrzeno vrácení ve stanovené lhůtě povolenky k lovu ryb s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý rok, pokud je součástí vydané povolenky k lovu ryb,
  5. c) ověření, že ČRS ani jeho organizační složka za žadatelem neeviduje pohledávku po lhůtě splatnosti,
  6. d) ke zjištění výše uvedených podkladů může být výdejcem povolenky využit RIS