odebrané povolenky-upozornění

pro rybáře , kterým byla v minulosti odebrána  povolenka rybářskou stráží a nemají dosud uhrazenu pokutu za poškozování jména organizace platí ,

že dokud nedojde k úhradě pokuty, nemají nárok na výdej povolenky v žádné MO ČRS  a jejich dluh je zaevidován ve svazovém registru se zákazem výdeje povolenky(zejména aktuální pro případné přestupující rybáře)