Odebraná povolenka v roce 2022 a jak ji získat zpět

Změna způsobu řešení přestupků rybářů v roce 2022 v ČRS přinesla i některé změny v koloběhu dokladů a způsobu předávání informací. Zadrženou povolenku rybářskou stráží obdrží tak jako dříve Územní svaz. Nově zde také dochází k řešení přestupku podle jednotného sazebníku, platného pro celý ČRS (  https://www.crsplzen.cz/soubor/sazebnik-karnych-opatreni ). Současně však vzniká členům naší MO automaticky dluh ze smluvní pokuty za poškození dobrého jména organizace a dotyčný  člen naší MO má povinnost na účet organizace číslo 2000238886 / 2010  uhradit  smluvní pokutu 2000,-Kč (viz .přihláška za člena do naší MO-změna v r.2020). Tento „postih“ nelze považovat za duplicitní „potrestání“ s případným řešením dotyčného rybáře na přestupkovém odboru KU nebo jiného orgánu. Informaci o vyřešení přestupku dostává rybář přímo od příkazce z ÚS, který do společného informačního systému zadává informaci o vyřešení přestupku a možný termín vrácení povolenky. Do stejného systému je zadáván i dluh rybáře vůči své MO. Pokud má rybář neuhrazené jakékoli splatné závazky vůči ČRS, nemůže mu být vydána povolenka k rybolovu tj. ani vrácena zadržená povolenka. Má-li rybář, který se dopustil přestupku, kvůli kterému mu byla povolenka zadržena, zájem na urychlení celého řízení, kontaktuje sám co nejdříve od zadržení povolenky svoji organizaci, zaplatí smluvní  pokutu,  sdělí adresu pro zaslání povolenky zpět (ne vždy je v registru aktuální adresa členů). 

 

Jednací řád ČRS,Čl. 26 Povolenky k lovu ryb

 1. Na vydání povolenky žadatel nemá právní nárok.
 2. Povolenky k lovu ryb se řádným členům vydávají na základě:
 3. a) platného rybářského lístku,
 4. b) platné členské legitimace, ve které je vyznačeno splnění členských povinností a potvrzeno vrácení ve stanovené lhůtě povolenky k lovu ryb s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý rok, pokud je součástí vydané povolenky k lovu ryb,
 5. c) ověření, že ČRS ani jeho organizační složka za žadatelem neeviduje pohledávku po lhůtě splatnosti,
 6. d) ke zjištění výše uvedených podkladů může být výdejcem povolenky využit RIS

Výroční členská schůze 2022

Termín výroční členské schůze je stanoven na středu  20.4.2022 od 16.hod na adrese provozní kanceláře – Plzeň, Třebízského 12, podle počtu účastníků buď přímo v kanceláři nebo v případě potřeby v sousedící zasedací místnosti.

Občerstvení bude zajištěno pouze pro předem nahlášené hosty a členy MO na emailu info@rybariplzen.cz do 12.4.2022.

Předpokládaný konec akce je do 18.hod

V případě nepředvídatelných událostí  a dalších navazujících opatření státu si vyhrazuje vedení MO právo informovat o změně termínu konání schůze  zde na webu i v den vyhlášeného termínu.

Výdej rybářských povolenek pro rok 2022 zahájen

výdej povolenek  pro rok 2022 včetně osvědčeného  korespondenčního způsobu byl zahájen  v prosinci 2021 na níže uvedených místech. Vzhledem k tomu, že nám zase zavedli  výjimečný stav a celkem chaoticky se  zpřísňují  opatření tak, že není v lidských silách sledovat , co vlasně kdy má platit a současně na to i reagovat,  fungují výdejny povolenek přednostně pro předem domluvené výdeje po telefonu nebo emailu, vracení přehledů lze řešit vložením správně vyplněného přehledu do označených poštovních schránek MO na adrese Habrmannovo nám. 16 , Třebízského 12 nebo Slovanská tř.22. Při osobním styku je třeba dodržovat aktuální nařízení o počtu osob ve skupině  a jejich bezpečné vzdálenosti.

1. V kanceláři organizace

Plzeň, Třebízského 12, – Budova TJ Slavoj (MASNA) – nad zimním stadionem.


masna2 kanceář MO ČRS Plzeň3eCity

 • ve středu 1. 12 .2021 od 15 do 17 hod.
 • ve středu 8.12.2021 od 15 do 17 hod.
 • ve středu15.12.2021 od 15 do 17 hod.
 • ve středu 22.12.2021 od 15 do 17 hod.
 • v pondělí 3.1.2022  a dále v lednu a únoru 2022  vždy ve středu od 15 do 17 hod.

Provozní doba v kanceláři Třebízského 12 od měsíce března 2022 bude pouze pro interní potřeby organizace. Opozdilci a noví členové mohou využít objednávku elektronicky nebo ostatní výdejny otevřené v průběhu sezony (viz níže), kde mohou vyzvednout nový tiskopis formuláře přehledu o úlovcích. V nutných případech bude kancelář otevřena po telefonické domluvě a při realizaci zkoušek na získání RL (rybářského lístku).

2. Korespondenčně

na adrese sídla organizace nebo pomocí on-line objednávkového formuláře.

3. U funkcionářů MO

po předchozí tel. nebo písemné dohodě.

4.V místních skupinách

Aquazona – Plzeň Slovany nebo v prodejně Podnikatel

Slovanská třída 22, 326 00 Plzeň
po-pá 9.00-17.00 – p.Pivoňka tel.v pracovní době 602 103 300
aquazona podnikatel

Obchod Rybářské potřeby

Vejprnická 63,318 00 Plzeň

tel 728136094

výdej pro rok 2022 od 6.12.2021