Seznam členů, kteří porušili pravidla rybolovu v roce 2019

Máme před sebou konec roku 2019 a tak snad bude již seznam našich rybářů , kteří porušili pravidla rybolovu, definitivní.
Datum přestupku: Rybář:
18.04.2019 Marius-Costel Rentea
26.04.2019 Constantin-Fabian Ilisei
08.05.2019 Martin Šedivec
16.06.2019 Bogdan Kondrak
16.06.2019 Patrik Šerc
22.06.2019 Robert Šestina
06.07.2019 Pavel Hadač
27.07.2019 Pavel Vejskal
27.07.2019 Miroslav Šiška
02.08.2019 Frank Hans Matthes
03.08.2019 Petr Polívka
03.08.2019 Václav Bílek
03.08.2019 Marek Suchý
03.08.2019 Jaroslav Jurčo
10.08.2019 Lukáš Moravec
11.08.2019 Václav Malý
16.08.2019 Radek Šole
16.08.2019 Vladimír Cajthaml
17.08.2019 Tomáš Viet
24.08.2019 Peter Fratrič
06.09.2019 Jiří Blobner
21.09.2019 Václav Bílek
06.11.2019 Václav Tauš
08.11.2019 Pavel Lukanovski
12.11.2019 František Karpíšek

Z 25 přestupků bylo již 15 vyřešeno s vrácením povolenky rybáři, nedořešené případy jsou většinou z důvodu nekomunikace rybáře . V několika nedořešených případech u opakujících se odebrání povolenky rybáři či jinak závažných případech, se bude projednávat vyloučení rybáře z MO.

 

Ceny povolenek 2020 v Západočeském územním svazu

Územní povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 1400 Kč 1400 Kč
Roční mládež a ZTP 700 Kč 700 Kč
Děti do 15 let 250 Kč 250 Kč
Měsíční 800 Kč 800 Kč
Týdenní 600 Kč 600 Kč

Celosvazové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 2500 Kč 2600 Kč
Roční mládež a ZTP 1400 Kč 1450 Kč
Děti do 15 let 650 Kč 700 Kč

Celorepublikové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 3550 Kč 3700 Kč

Povolenky pro nečleny – územní

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Týdenní 1500 Kč 1700 Kč
Dvoudenní 700 Kč 1000 Kč
Denní 500 Kč 700 Kč

Povolenky pro nečleny – územní – děti do 15 let

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Týdenní 500 Kč 600 Kč
Dvoudenní 300 Kč 400 Kč

Povolenky pro nečleny – celosvazové (vydává pouze ÚS)

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční – dospělí 9000 Kč 9900 Kč
Roční – do 18 let 4250 Kč 4600 Kč

Odebraná povolenka rybářskou stráží a jak ji získat zpět

Z důvodu opakujících se připomínek na takzvanou „tvrdost v naší MO “ v přístupu k vracení zadržených povolenek rybářskou stráží uvádíme zde pravidlo, které je pro všechny naše členy bez výjimky stejné:

o odebrání povolenky je vedení MO a dozorčí komise informována z Územního svazu, kam rybářská stráž zadržené povolenky odevzdává.

Nejedná – li se o zvlášť nevhodné jednání rybáře, pro které RS povolenku zadržela, zaplatí postižený člen naší MO na účet organizace číslo 2000238886 / 2010   smluvní pokutu 1000,-Kč (viz .přihláška za člena do naší MO) za  poškození dobrého jména organizace a do uplynutí  30 dnů od zadržení povolenky jeho přestupek dozorčí komise vyřeší a zašle kopii protokolu Územnímu svazu, který povolenku vrátí rybáři po skončení kárného opatření. Pokud není uhrazena smluvní pokuta na účet organizace v době než je zasílán protokol na Územní svaz , zůstává tento  založen v MO do doby úhrady pokuty a povolenka nebude v této době zpět vydána. Tento „postih“ nelze považovat za duplicitní „potrestání“ s případným řešením dotyčného rybáře na přestupkovém odboru KU nebo jiného orgánu.

Má-li rybář, který se dopustil přestupku kvůli kterému mu byla povolenka zadržena zájem na urychlení celého řízení, kontaktuje sám co nejdříve od zadržení povolenky organizaci, zaplatí pokutu,  sdělí adresu pro zaslání povolenky zpět (ne vždy je v registru aktuální adresa členů) a sdělí, zda je místo doby zadržení povolenky ochoten odpracovat brigádu na svazovém revíru (pod dozorem hospodáře nebo technika z ÚS  – většinou 10 hodin prací místo 30 dnů bez povolenky).

 Vzhledem k zvyšování se počtu přestupků započala dozorčí komise v roce 2019 využívat i plnou škálu opatření  včetně zadržení povolenky do konce sezony případně zákaz výdeje i pro další rok u zvlášť bezohledného nedodržování pravidel rybolovu, v tomto případě není alternativa zkrácení doby odpracováním brigády.