výdej povolenek  pro rok 2023 je zahájen

výdej povolenek  pro rok 2023 včetně osvědčeného  korespondenčního způsobu je zahájen  na níže uvedených místech. Vracení přehledů lze řešit vložením správně vyplněného přehledu do označených poštovních schránek MO na adrese Habrmannovo nám. 16 , Třebízského 12 nebo Slovanská tř.22. 

1. V kanceláři organizace

Plzeň, Třebízského 12, – Budova TJ Slavoj (MASNA) – nad zimním stadionem.


masna2 kanceář MO ČRS Plzeň3eCity

  • ve středu 7. 12 .2022 od 15 do 17 hod.
  • ve středu 14.12.2022 od 15 do 17 hod.
  • ve středu 21.12.2022 od 15 do 17 hod.
  • v pondělí 2.1.2023 a dále v lednu a únoru 2023  vždy ve středu od 15 do 17 hod.

Provozní doba v kanceláři Třebízského 12 od měsíce března 2022 bude pouze pro interní potřeby organizace. Opozdilci a noví členové mohou využít objednávku elektronicky nebo ostatní výdejny otevřené v průběhu sezony (viz níže), kde mohou vyzvednout nový tiskopis formuláře přehledu o úlovcích. V nutných případech bude kancelář otevřena po telefonické domluvě a při realizaci zkoušek na získání RL (rybářského lístku).

2. Korespondenčně

na adrese sídla organizace nebo pomocí on-line objednávkového formuláře.

3. U funkcionářů MO

po předchozí tel. nebo písemné dohodě.

4.V místních skupinách

Aquazona – Plzeň Slovany nebo v prodejně Podnikatel

Slovanská třída 22, 326 00 Plzeň
po-pá 9.00-17.00 – p.Pivoňka tel.v pracovní době 602 103 300
aquazona podnikatel

Obchod Rybářské potřeby

Vejprnická 63,318 00 Plzeň

tel 728136094

 

Ceny povolenek a poplatků 2023 v Západočeském územním svazu a naší MO

Územní povolenky

organizace upřednostňuje veškeré platby předem na účet MO (viz kontakty), nepoužíváme platební terminál pro karty
Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 1600 Kč 1600 Kč
Roční mládež a ZTP 800 Kč 800 Kč
Děti do 15 let 300 Kč 300 Kč
Týdenní 800 Kč 800 Kč

Celosvazové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 2950 Kč 3150 Kč
Roční mládež a ZTP 1600 Kč 1650 Kč
Děti do 15 let 750 Kč 800 Kč

Celorepublikové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 4150 Kč 4350 Kč

Povolenky pro nečleny – územní

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Týdenní 2000 Kč 2500 Kč

Povolenky pro nečleny – celosvazové (vydává pouze ÚS)

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční – dospělí 9700 Kč 10450 Kč
Roční – do 15 let 4500 Kč 4950 Kč

Členské známky, známka SHR, zápisné, ost. platby

kategorie členská známka  fond SHR zápisné+ podíl záloha na vrácení přehledu
Dospělí 700 Kč 700 Kč 200+100 100 Kč
Mládež 300 Kč 100 Kč 100 Kč
Děti do 15 let 150 Kč 50 Kč 100 Kč
příplatek za platbu v hotovosti 50Kč
poplatek za poštovné 120Kč

Read More

Odebraná povolenka v roce 2022 a jak ji získat zpět

Změna způsobu řešení přestupků rybářů v roce 2022 v ČRS přinesla i některé změny v koloběhu dokladů a způsobu předávání informací. Zadrženou povolenku rybářskou stráží obdrží tak jako dříve Územní svaz. Nově zde také dochází k řešení přestupku podle jednotného sazebníku, platného pro celý ČRS (  https://www.crsplzen.cz/soubor/sazebnik-karnych-opatreni ). Současně však vzniká členům naší MO automaticky dluh ze smluvní pokuty za poškození dobrého jména organizace a dotyčný  člen naší MO má povinnost na účet organizace číslo 2000238886 / 2010  uhradit  smluvní pokutu 2000,-Kč (viz .přihláška za člena do naší MO-změna v r.2020). Tento „postih“ nelze považovat za duplicitní „potrestání“ s případným řešením dotyčného rybáře na přestupkovém odboru KU nebo jiného orgánu. Informaci o vyřešení přestupku dostává rybář přímo od příkazce z ÚS, který do společného informačního systému zadává informaci o vyřešení přestupku a možný termín vrácení povolenky. Do stejného systému je zadáván i dluh rybáře vůči své MO. Pokud má rybář neuhrazené jakékoli splatné závazky vůči ČRS, nemůže mu být vydána povolenka k rybolovu tj. ani vrácena zadržená povolenka. Má-li rybář, který se dopustil přestupku, kvůli kterému mu byla povolenka zadržena, zájem na urychlení celého řízení, kontaktuje sám co nejdříve od zadržení povolenky svoji organizaci, zaplatí smluvní  pokutu,  sdělí adresu pro zaslání povolenky zpět (ne vždy je v registru aktuální adresa členů). 

 

Jednací řád ČRS,Čl. 26 Povolenky k lovu ryb

  1. Na vydání povolenky žadatel nemá právní nárok.
  2. Povolenky k lovu ryb se řádným členům vydávají na základě:
  3. a) platného rybářského lístku,
  4. b) platné členské legitimace, ve které je vyznačeno splnění členských povinností a potvrzeno vrácení ve stanovené lhůtě povolenky k lovu ryb s řádně vyplněným „Sumářem úlovků a docházek“ za uplynulý rok, pokud je součástí vydané povolenky k lovu ryb,
  5. c) ověření, že ČRS ani jeho organizační složka za žadatelem neeviduje pohledávku po lhůtě splatnosti,
  6. d) ke zjištění výše uvedených podkladů může být výdejcem povolenky využit RIS