Rybáři Plzeň – 3. stránka – Místní organizace Českého rybářského svazu Plzeň 3e-City

pokuta za poškození jména organizace

Výbor MO projednal množství přestupků členů organizace v roce 2019 a dospěl k závěru, že pokuta za poškození jména organizace ve výši 1000Kč není v současných ekonomických podmínkách dostatečně motivující k dodržování pravidel rybolovu některými našimi členy. Proto pro rok 2020 byla výše pokuty za poškození dobrého jména MO stanovena na částku 2000Kč.

Věříme, že alespoň některé naše členy donutí toto opatření k zamyšlení se a sníží počet zadržených povolenek oproti roku minulému.

Výdej povolenek při mimořádných opatřeních s nákazovou situací v ČR

Vážení kolegové ,
jak jistě víte, byl Vládou ČR na základě usnesení č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlášen NOUZOVÝ STAV na dobu do 10. 4. 2020. Jedná se o zcela novou a mimořádnou situaci.

Ve vazbě na vážnou mimořádnou situaci s možností rozšiřování nákazy viru při osobním kontaktu osob bude všem zájemcům o vydání povolenky upřednostněn korespondenční styk.

V praxi to znamená, že rybář, který je členem naší organizace, uhradí na účet organizace 2000238886 / 2010 částku dle zvolené varianty toho, co bude chtít zaslat, na email info@rybariplzen.cz napíše avizo o provedené platbě , napíše číslo rybářského lístku a do kdy platí (bez platného RL není možné vydat povolenku) a aktualizuje adresu, kam doklady poslat.

Nový člen nebo přestupující člen může také náš korespondenční systém využít, pouze rybáři , kteří mají již zaplacenou členskou známku pro rok 2020 se musejí obracet na svojí mateřskou organizaci.

Platby přijaté do 12. hod. budou expedovány jako cenné psaní na poštu ještě týž pracovní den, ostatní den následující.

Rybáře, kteří mají  telefonický kontakt na vedoucí našich výdejen pana Pivoňku a pana Smoláka, žádám o to, aby pokud si tam  dojednávají osobní individuální přístup po telefonu, aby dále při osobním styku dodržovali alespoň nejzákladnější bezpečnostní opatření – tj. bez roušky nebo jiného ochranného prostředku přes obličej do kontaktu s našimi výdejci nepřicházeli a současně se zdrželi co nejkratší dobu a bez osobního kontaktu.

Platba za povolenku mimopstruhovou včetně všech ostatních plateb u našich rybářů – tj. ti co měli doklady loni (SHR, členská známka, povinnosti , poštovné ) činí 2 450 Kč, pro povolenku celosvazovou 3 550 Kč , jiné varianty je možné odvodit z ceníku povolenek pro rok 2020  a seznamu plateb pro rok 2020 (např. nový člen s mimopstruhovou povolenkou 2 860 Kč , s celosvazovou mimopstruhovou 3 960 Kč, přestupující člen při stejných dokladech 2 660Kč a 3 760Kč) .

Noví zájemci o členství mohou také využít korespondenční způsob stejně tak jako řada těch, co to učinila v minulosti i bez výjimečného stavu – vše se dá řešit emailem a telefonem, přihláška ke stažení je zde ve formátu Word a ve formátu pdf.

Děkujeme za pochopení

Jan Urbánek, jednatel MO

Výroční členská schůze MO v roce 2020

V návaznosti na současný vývoj NOUZOVÉHO STAVU V ČR se termín konání výroční členské schůze odkládá na neurčito.                                                                                                                                   V Plzni 31.3.2020 Jan Urbánek, jednatel MO

Termín výroční členské schůze je stanoven na 15.4.2020 od 16.hod na adrese provozní kanceláře – Plzeň, Třebízského 12, podle počtu účastníků buď přímo v kanceláři nebo v případě potřeby v sousedící zasedací místnosti.

Občerstvení bude zajištěno pouze pro předem nahlášené hosty a členy MO na emailu info@rybariplzen.cz do 12.4.2020.

Předpokládaný konec akce je do 18.hod

V případě nepředvídatelných událostí  v současné  nákazové situaci a dalších navazujících opatření státu si vyhrazuje vedení MO právo informovat o změně termínu konání schůze  zde na webu i v den vyhlášeného termínu.