Výdej povolenek při mimořádných opatřeních s nákazovou situací v ČR

Vážení kolegové ,
jak jistě víte, byl Vládou ČR na základě usnesení č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlášen NOUZOVÝ STAV na dobu do 10. 4. 2020. Jedná se o zcela novou a mimořádnou situaci.

Ve vazbě na vážnou mimořádnou situaci s možností rozšiřování nákazy viru při osobním kontaktu osob bude všem zájemcům o vydání povolenky upřednostněn korespondenční styk.

V praxi to znamená, že rybář, který je členem naší organizace, uhradí na účet organizace 2000238886 / 2010 částku dle zvolené varianty toho, co bude chtít zaslat, na email info@rybariplzen.cz napíše avizo o provedené platbě , napíše číslo rybářského lístku a do kdy platí (bez platného RL není možné vydat povolenku) a aktualizuje adresu, kam doklady poslat.

Nový člen nebo přestupující člen může také náš korespondenční systém využít, pouze rybáři , kteří mají již zaplacenou členskou známku pro rok 2020 se musejí obracet na svojí mateřskou organizaci.

Platby přijaté do 12. hod. budou expedovány jako cenné psaní na poštu ještě týž pracovní den, ostatní den následující.

Rybáře, kteří mají  telefonický kontakt na vedoucí našich výdejen pana Pivoňku a pana Smoláka, žádám o to, aby pokud si tam  dojednávají osobní individuální přístup po telefonu, aby dále při osobním styku dodržovali alespoň nejzákladnější bezpečnostní opatření – tj. bez roušky nebo jiného ochranného prostředku přes obličej do kontaktu s našimi výdejci nepřicházeli a současně se zdrželi co nejkratší dobu a bez osobního kontaktu.

Platba za povolenku mimopstruhovou včetně všech ostatních plateb u našich rybářů – tj. ti co měli doklady loni (SHR, členská známka, povinnosti , poštovné ) činí 2 450 Kč, pro povolenku celosvazovou 3 550 Kč , jiné varianty je možné odvodit z ceníku povolenek pro rok 2020  a seznamu plateb pro rok 2020 (např. nový člen s mimopstruhovou povolenkou 2 860 Kč , s celosvazovou mimopstruhovou 3 960 Kč, přestupující člen při stejných dokladech 2 660Kč a 3 760Kč) .

Noví zájemci o členství mohou také využít korespondenční způsob stejně tak jako řada těch, co to učinila v minulosti i bez výjimečného stavu – vše se dá řešit emailem a telefonem, přihláška ke stažení je zde ve formátu Word a ve formátu pdf.

Děkujeme za pochopení

Jan Urbánek, jednatel MO

Výroční členská schůze MO v roce 2020

V návaznosti na současný vývoj NOUZOVÉHO STAVU V ČR se termín konání výroční členské schůze odkládá na neurčito.                                                                                                                                   V Plzni 31.3.2020 Jan Urbánek, jednatel MO

Termín výroční členské schůze je stanoven na 15.4.2020 od 16.hod na adrese provozní kanceláře – Plzeň, Třebízského 12, podle počtu účastníků buď přímo v kanceláři nebo v případě potřeby v sousedící zasedací místnosti.

Občerstvení bude zajištěno pouze pro předem nahlášené hosty a členy MO na emailu info@rybariplzen.cz do 12.4.2020.

Předpokládaný konec akce je do 18.hod

V případě nepředvídatelných událostí  v současné  nákazové situaci a dalších navazujících opatření státu si vyhrazuje vedení MO právo informovat o změně termínu konání schůze  zde na webu i v den vyhlášeného termínu.

Odevzdání přehledu o úlovcích za rok 2019

Včasné vrácení přehledu o úlovcích správně vyplněného podle návodu, který každý rybář obdržel spolu se svojí povolenkou k rybolovu, je jedna z mála povinností, které se v současné době rybářů týkají.

Termín pro tento úkol je do 15 dnů po skončení platnosti povolenky tj. posledním dnem byl 15.leden 2020.

Všem rybářům, kteří tento úkol  zvládli a odevzdali včas a kompletně vyplněné přehledy, bych chtěl poděkovat za to, že si váží práce ostatních lidí, kteří z navrácených podkladů vytvářejí další sumáře potřebné pro hospodaření na rybářských revírech.

Níže uvádím seznam těch rybářů, kteří to k dnešnímu dni 17.lednu 2020 ještě nestihli udělat a ztěžují tak práci všem, co potřebují seriozní výstupy ze statistiky úlovků pro další zarybňování revírů. Současně je tímto žádám, aby urychleně přehledy odevzdali a nenechávali je někde mezi svými rybářskými potřebami založené.

Jan Urbánek, jednatel MO

seznam rybářů, kteří nestihli odevzdat včas přehled o úlovcích

Albrandt Alexander Kobza Tomáš Pekárek Jiří
Basl Roman Kočka Antonín Pešek Jiří
Basset Konstantin Kohout Jan Pešík Petr
Benda Karel Kohout Jan Polák  Jiří
Benhäuter Jiří Kohout Radek Polívka Aleš
Bláha Milan Kohoutová Adéla Pospíchal Filip
Blobner František Košuda Tomáš Pospíšil Ivo
Bobák Jozef Kozelka Jiří Pražák Jiří
Boček Pavel Kratochvíl Matěj Preťo Pavel
Červenka Václav Kraus Josef Pszota Jiří
Diehl Viktor Kroupa Erik
Dlhý František Krsek Marek Rychtář Erik
Doležal Oldřich Krula Radek Sedláček Marek
Fencl Jiří Křepela Jiří Seemann Jaroslav
Fína Jakub Křížek Jiří Sládek Vladimír
Fišer Tomáš Křížová Vendula Sladký Michal
Fořt Luboš Kudrna Jaroslav Sommer Martin
Frei Pavel Kutil Pavel Spálenka Zdeněk
Gilgenberg Andrej Laukert Anatol Suk Radek
Gotthardt Zdeněk Leba Václav Šalom Václav
Gruber Ondřej Leicht Michal Šefl Martin
Gutsuliak Maksym Linda Roman Šesták Michal
Hadraba Tomáš Linker Artur Šimánek František
Haišman Petr Linker Jan Šimůnek Libor
Hanzlíček Daniel Macháček Tomáš Šimůnková Liliana
Hložek Milan Mareš Ondřej Škrlant Marek
Hromádko Daniel Mátl Roman Šneberger Milan
Ibach Wendelín Matoušek Martin Šobr Miroslav
Janda Kamil Šolc Jiří
Jílek Marek Mayer Václav Šole Radek
Jílek Marek Mayer Václav Štípek Tobiáš
Kadič Ladislav Mego Mário Švec Martin
Kaiser František Mihai-Groza Oprita Taškov Petr Dimitr
Kappes Alexander Moroz Andriy Titl Karel
Kappes Daniel Motyčka Jan Tráva Jiří
Kappes Viktor Motyka Lukáš Uher Daniel
Karas Petr Moulis Miroslav Veis Jaroslav
Karhan Michal Naumann Viktor Veljanovič Drahomír
Kasten Silvio Vokurka Martin
Kerimov Eredzheb Nazareus Andreas Volka Matěj
Kesl Radomír Niederhaus Emilio Vuško Petr Samuel
Kick Andreas Niederhaus Vitali Výborný Tomáš
Kick Daniel Novák Oldřich Vyskočil Vratislav
Kick Lukas Ona Marin Wagner Pavel
Klečka Pavel Ona Sebastian Zajíček Zdeněk
Klement Zdeněk Otýs František Zavřel Pavel
Klemm Eduard Otýs Martin Zeiser Andreas
Klemm Martin Pátek Miroslav Žourek Michal