Rybáři Plzeň – 6. stránka – Místní organizace Českého rybářského svazu Plzeň 3e-City

Co je fond SHR

Fond SHR – známka 500,-Kč – vyjádření ÚS Plzeň, výtah z web 14.10.2009:

Obdrželi jsme řadu dotazů na založení Fondu SHR (fondu společného hospodaření a rybolovu). V následujících řádcích se vám pokusíme vysvětlit, o co vlastně jde a jak se vás zřízení Fondu SHR dotkne. 36. územní konference Zpč. ÚS přijala novelu Statutu společného hospodaření na revírech Zpč. ÚS s účinností pro r. 2010. K přijetí uvedeného statutu je územní konference zmocněna § 12, odst. 3, písm. a) (územní konference zejména – stanoví hlavní zásady činnosti a cíle hospodaření…). Usnesení bylo přijato výrazně nadpoloviční většinou delegátů. Zmíněný statut zřizuje Fond SHR za těchto podmínek:

 1. Místní organizace poukazují na zvláštní účet u ÚS finanční prostředky v částce rovnající se součinu prodaných celoročních povolenek a částky 500,- Kč.
 2. Bylo-li členovi téže MO ČRS vydáno více povolenek (MP a P), má se pro tyto účely za to, že mu byla vydána jedna povolenka.
 3. Povolenky vydané dětem do 18 let a držitelům průkazu ZTP a ZTPP se do toho počtu nezahrnují.
 4. Platby podle odst. 1 je třeba poukázat ve stejných termínech jako za prodané povolenky.
 5. VÚS provede zúčtování poukázaných prostředků podle těchto kriterií:
  1. 58% – hospodářské výsledky vyjádřené finanční hodnotou násad včetně dopravy, vysazených do revírů sdružených do SHR,
  2. 31% – počet dospělých řádných členů,
  3. 6% – plocha MP revírů svěřených do péče místní organizace,
  4. 5% – plocha P revírů svěřených do péče místní organizace. VÚS do 31. července poukáže každé MO ČRS zálohu jí připadající částky na účet a do 15. prosince provede konečné vyúčtování.
 6. Prostředky soustředěné na společném účtu nesmějí být použity k jinému účelu než pro rozdělení mezi jednotlivé MO. Z výše uvedeného je patrné, že územní konference nerozhodovala o pracovním ročním příspěvku členů ani o jeho finanční náhradě, to je v kompetenci členských schůzí místních organizací.

Komentář jednatele MO Plzeň 3eCity

„zdražení povolenky“ touto formou upřednostňuje produkční organizace, jejichž práce již je jednou zahrnuta v ceně povolenky a takto je ohodnocena podruhé, výběrem i při prodeji celosvazové povolenky dochází ke zdražení i této povolenky bez promítnutí odvodu k poskytovateli povolenky. Snaha ÚS o sjednocení plateb členů v ČRS proběhla podle regulí, ekonomický zájem ÚS (nezdražovat vlastní povolenku) a skupiny produkčních organizací (dostat zaplaceno dvakrát) regulérně přehlasoval názor skutečné náklady promítnout do cen povolenek a zrušit náhrady za brigády. V praxi v r 2009 cena známky , náhrady za brigádu a povolenky US MP činila v naší MO 400,-+50,-+950,- pro rok 2010 nedošlo ke zdražení, „pouze“ se zaplatí u vybraných povolenek dle pravidel ÚS o 500,-Kč více za známku do fondu SHR.