pokuta za poškození jména organizace

Výbor MO projednal množství přestupků členů organizace v roce 2019 a dospěl k závěru, že pokuta za poškození jména organizace ve výši 1000Kč není v současných ekonomických podmínkách dostatečně motivující k dodržování pravidel rybolovu některými našimi členy. Proto pro rok 2020 byla výše pokuty za poškození dobrého jména MO stanovena na částku 2000Kč.

Věříme, že alespoň některé naše členy donutí toto opatření k zamyšlení se a sníží počet zadržených povolenek oproti roku minulému.