Zkoušky k ověřování kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku

Probíhají  pro předem přihlášené zájemce  ve středu od 15. hod v kanceláři  MO na adrese Třebízského 12, Plzeň.

Poplatek za zkoušku činí pro dospělé (18+) 900Kč uhrazený předem na účet MO číslo  2000238886 / 2010, vs datum narození, poznámka jméno a příjmení zkoušeného.

Poplatek pro děti a mladistvé činí 250Kč.

Přihlášení na zkoušku je možné v současné době emailem na info@rybariplzen.cz, kam žadatel napíše kromě svého jména a příjmení i adresu, datum a místo narození a kdy zaplatil poplatek za zkoušku.

Nejbližší termín zkoušek je 6.12.2023, další termín  zkoušek 13.12.2023  a 10.1.2024, další termímy  budou zveřejněny po zaplnění vyhlášeného termínu (zaplacené přihlášky) 

V případě nedostavení se k potvrzenému termínu zkoušky poplatek za zkoušku propadá ve prospěch organizace.

Zájemci o zkoušku, kteří neprovedou včas přihlášku a uhrazení poplatku před zkouškou,  nebudou ke zkoušce zařazeni.