Rybáři Plzeň – 84. stránka – Místní organizace Českého rybářského svazu Plzeň 3e-City

Ceny povolenek 2019

Územní povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 1300 Kč 1300 Kč
Roční mládež a ZTP 650 Kč 650 Kč
Děti do 15 let 250 Kč 250 Kč
Měsíční 700 Kč 700 Kč
Týdení 550 Kč 550 Kč

Celosvazové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 2200 Kč 2300 Kč
Roční mládež a ZTP 1400 Kč 1500 Kč
Děti do 15 let 700 Kč 800 Kč

Celorepublikové povolenky

Druh povolenky Mimopstruhová Pstruhová
Roční 3250 Kč 3400 Kč

Nový web 2019

Web naší místní organizace vznikl před spoustou let a současným technologiím začínal nedostačovat.

To nás nutí k přechodu na vyspělejší webovou platformu (konkrétně wordpress), kterou budeme používat od roku 2019.

Starý web i s původními fotogaleriemi bude bez aktualizací ještě nějaký čas dostupný na tomto mistě.

Co je fond SHR

Fond SHR – známka 500,-Kč – vyjádření ÚS Plzeň, výtah z web 14.10.2009:

Obdrželi jsme řadu dotazů na založení Fondu SHR (fondu společného hospodaření a rybolovu). V následujících řádcích se vám pokusíme vysvětlit, o co vlastně jde a jak se vás zřízení Fondu SHR dotkne. 36. územní konference Zpč. ÚS přijala novelu Statutu společného hospodaření na revírech Zpč. ÚS s účinností pro r. 2010. K přijetí uvedeného statutu je územní konference zmocněna § 12, odst. 3, písm. a) (územní konference zejména – stanoví hlavní zásady činnosti a cíle hospodaření…). Usnesení bylo přijato výrazně nadpoloviční většinou delegátů. Zmíněný statut zřizuje Fond SHR za těchto podmínek:

 1. Místní organizace poukazují na zvláštní účet u ÚS finanční prostředky v částce rovnající se součinu prodaných celoročních povolenek a částky 500,- Kč.
 2. Bylo-li členovi téže MO ČRS vydáno více povolenek (MP a P), má se pro tyto účely za to, že mu byla vydána jedna povolenka.
 3. Povolenky vydané dětem do 18 let a držitelům průkazu ZTP a ZTPP se do toho počtu nezahrnují.
 4. Platby podle odst. 1 je třeba poukázat ve stejných termínech jako za prodané povolenky.
 5. VÚS provede zúčtování poukázaných prostředků podle těchto kriterií:
  1. 58% – hospodářské výsledky vyjádřené finanční hodnotou násad včetně dopravy, vysazených do revírů sdružených do SHR,
  2. 31% – počet dospělých řádných členů,
  3. 6% – plocha MP revírů svěřených do péče místní organizace,
  4. 5% – plocha P revírů svěřených do péče místní organizace. VÚS do 31. července poukáže každé MO ČRS zálohu jí připadající částky na účet a do 15. prosince provede konečné vyúčtování.
 6. Prostředky soustředěné na společném účtu nesmějí být použity k jinému účelu než pro rozdělení mezi jednotlivé MO. Z výše uvedeného je patrné, že územní konference nerozhodovala o pracovním ročním příspěvku členů ani o jeho finanční náhradě, to je v kompetenci členských schůzí místních organizací.

Komentář jednatele MO Plzeň 3eCity

„zdražení povolenky“ touto formou upřednostňuje produkční organizace, jejichž práce již je jednou zahrnuta v ceně povolenky a takto je ohodnocena podruhé, výběrem i při prodeji celosvazové povolenky dochází ke zdražení i této povolenky bez promítnutí odvodu k poskytovateli povolenky. Snaha ÚS o sjednocení plateb členů v ČRS proběhla podle regulí, ekonomický zájem ÚS (nezdražovat vlastní povolenku) a skupiny produkčních organizací (dostat zaplaceno dvakrát) regulérně přehlasoval názor skutečné náklady promítnout do cen povolenek a zrušit náhrady za brigády. V praxi v r 2009 cena známky , náhrady za brigádu a povolenky US MP činila v naší MO 400,-+50,-+950,- pro rok 2010 nedošlo ke zdražení, „pouze“ se zaplatí u vybraných povolenek dle pravidel ÚS o 500,-Kč více za známku do fondu SHR.